• banner
 • banner2
 • banner3
 • senagat generator toplumy
  senagat generator toplumy
 • deňiz generator toplumy
  deňiz generator toplumy
 • yşyklandyryş diňleri
  yşyklandyryş diňleri
 • dizel hereketlendirijisi nasosy
  dizel hereketlendirijisi nasosy
 • TalapSitata
näme üçin mamo güýji

Näme üçin MAMO POWER

* Üýtgeşik kepillik şertleri

* Töleg şertlerinde agentlerimize aýratyn goldaw beriň

* Hünärmen inersenerler toparymyz, her bir taslamamyzda öndürilen ölçeg energiýasyny üpjün edýän ýokary hilli innowasiýa we ygtybarly çözgütleri dizaýn edýär.

* Iň çalt eltiş wagtymyz 5 gün

* Zawodyň göni bahasyny hödürleýäris

* 3% ýa-da has köp arzanladyş edip bileris

* Gapynyň bahasyny üpjün edýäris

* Satuwdan soň 24 sagat hyzmat edýäris

* Hytaýda generator toplumlaryny öndürýänleriň biri

has köp

Bilermenlik ugurlarymyz
 • Kuwwat çözgütleri
 • Dwigateller
 • Alternatorlar
 • Hyzmat
 • Programmaňyza laýyk gelýän güýç çözgütlerini bermek

  Islendik önüm, islendik kWt önümde, islendik bazaryň zerurlyklaryna laýyk gelýär.Weöne biz satyjydan has kän.Çalt gurşun wagtlaryna, çydamly önümlere garaşyň - we bölümleri çykaranyňyzda zerur önüm goldawyny we okuwyny alarsyňyz.

 • Motor çözgütleri

  “Mamo Power” -iň hereketlendirijileri ýadyňyzda gurulýar.Arzaňyza gowy düzüldi.OEM-ler bilen Deutz, Cummins, Baudouin, Perkins, Fawde, Isuzu, Yuchai, SDEC, Weichai ýaly dünýä belli hereketlendirijiler bilen bilelikde hereketlendirijilerimiziň enjamlaryňyza laýyk gelýändigine göz ýetiriň.

 • AC çotgasyz alternatiwler

  Kiçijik 2 polýus alternatiwinden başlap, uly 4 polýus alternatiwasyna, orta we ýokary woltly maşynlara, şeýle hem IP21, IP22, IP23, IP44, IP54 deňiz alternatiwlerini öz içine alýan giň we dürli görnüşli AC alternatiwlerini öndürýäris.

 • Generator hyzmaty

  Mamo Power, garaşylýan elektrik ulgamlaryny onlaýn ýagdaýda saklamak üçin islendik öndürijiden adaty generator hyzmatyny hödürleýär.Tejribeli hünärmenler tarapyndan işlenip düzülen “Mamo Power” tehniki hyzmat, täjirçilik, ýaşaýyş we deňiz pudaklary üçin öňüni alyş hyzmatyny hödürleýär we elektrik ulgamlarynyň iru-giç işlemegi üçin bölekleriň köp sanly sanawyny ýöredýär.

kompaniýa habarlary
“Deutz” dizel hereketlendirijisiniň aýratynlyklary?
15 09/22

Deutz dizel eng-iň aýratynlyklary näme ...

“Deutz” hereketlendirijisiniň artykmaçlyklary näme?1. highokary ygtybarlylyk.1) Bütin tehnologiýa we önümçilik pro ...
BIZDE satylmaýarmy?BIZI Üýtgeteliň!
BIZI ÇAGYRY ::0086-15980173259

Biz hödürleýäris1

Yourhli soraglaryňyza jogap bermek üçin önüm hünärmenlerimiz bar

Biz hödürleýäris3

Iň çalt eltiş wagtymyz 5 gün

Biz hödürleýäris3

Biz doly öndürijilere kepillik berýän zawodda ygtyýarly bölek satyjy

Biz hödürleýäris2

Birnäçe şahadatnama hödürleýäris